سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
هرکه دوستی اش خدایی نباشد، از او بپرهیز، که دوستی اش پلید است و مصاحبت با او شوم . [امام علی علیه السلام]